O čem by mohly vyprávět domy

Barokní město Schärding

Bettina Berndorfer, jednatelka Turistického svazu v Schärdingu, vám umožní poznávat barokní město a jeho zvláštnosti jejíma očima. Zde můžete na Innské cyklostezce, na Tauernské cyklostezce a na Římské cyklostezce krátce nahlédnout do středověku.

Jak by to bylo krásné, kdyby mohly domy mluvit. Hodiny pobývám například na Horním náměstí v Schärdingu, se všemi jeho pestrobarevnými barokními měšťanskými domy a naslouchám jejich příběhům. Výrazně červený dům by o svém prvním majiteli a staviteli vyprávěl: Byl to řezník, který byl ve městě velmi vážený. A ještě něco by mohl tento úctyhodný dům s elegantním štítem prozradit. Ten muž byl velmi bohatý, jinak by dům nevypadal tak velkolepě: čtyři patra vysoký, jeho skvostnou fasádu zdobí dokonce i arkýř s typickým barokním oblým štítem. Také velká oblá brána je vyložena drahou Schärdingskou žulou. Modrý dům hned vedle by mohl vyprávět o své minulosti pekárny. A velký, okrově žlutý s nebesky modrými výlohami byl pýchou bohatého sedláře.

Všechny domy ale mají něco společné: jejich stavitelé byli bohatí – v jejich kapsách zvonily stříbrňáky. Tak získala severovýchodní strana Horního náměstí své označení „Silberzeile“. V pozdním středověku zde bydleli nejbohatší obchodníci ve městě. Historie Schärdingu je i dnes natolik živá, jako bychom se ocitli přímo ve středověku. Staré domy – povětšinou barokní – září po čerstvé renovaci jako pestrá velikonoční vajíčka. Barevné tóny fasád často ještě ladí s pozdně středověkými cechovními barvami. Červená byla barva řezníků, modrá pekařů, zelení byli hostinští a pivovarníci, žlutá byla kasárna a hnědou měl sedlář.

Kdo prochází úzkými uličkami a barvami zářícími, většinou trojúhelníkovými náměstími – zvláštností Schärdingu – dokáže si velmi snadno představit živý obchod se solí, z kterého město zbohatlo. Vidí obchodníky v jejich středověkých vestách při vzrušeném obchodování na břehu Innu, těžkou dřinu lodníků, kteří byli neustále žízniví, a proto ve městě prosperovalo 14 pivovarů. Slyší klapot koňských kopyt, skřípění kol povozů nebo dunění pivních sudů valících se do sklepů hostinců. Proto se tak ještě dnes jmenuje pivovar a hostinec „Zur Bums‘n“. Schärding je pyšný na svou gastronomii: na 5 000 obyvatel připadá více než 50 podniků!

Autorka: Bettina Berndorfer