Kulturní město k procházkám a objevování

Představuje se vám pestré město Hartberg

Na východě Štýrska zve objevování město Hartberg, ležící na stezce EuroVelo 9 a na Cyklistické trase štýrskou vinařskou oblastí. Ve městě s 3 000 let dlouhou historií je cítit harmonický soulad historie se současností. Na 30 metrů vysoké vyhlídkové věži si můžete v klidu prohlédnout okolí Východoštýrské pahorkatiny.

Sotva byste našli ve Štýrsku město s pohnutější historií. Ve 3. stol. př. n. l. vznikl u Ringkogelu, místního pahorku, nejvýznamnější pravěké sídliště ve Štýrsku. Bylo obklopeno mohutným kruhovým valem. V Hartbergu zanechaly své stopy i Římané. Svědčí o tom nejen mnohé vinice, rodící vynikající víno, ale také celá řada vykopávek.

Při kulturní prohlídce starého města mohou návštěvníci vnímat následující atmosféru: Jednak atmosféru dávných časů, a pak také živě pulsující město. Za návštěvu stojí především románský karner s působivými freskami.

Oponu vzhůru: Staré město funguje jako jeviště, a konají se zde koncerty a jiné zajímavé kulturní akce. Za večery ze světa literatury stojí Hartbergské literární léto. Rok co rok se v zahradách a na náměstích v a v okolí Hartbergu pořádají čtení. Kromě napínavých příběhů je na těchto akcích servírována také hudba a gastronomie. Kulinářské produkty z regionu mohou hosté ochutnat v přilehlých sklípcích nebo na tradičních farmářských trzích před Kapucínským klášterem.

Vědecký přehled o historii Hartbergu podává Hartbergské městské muzeum ve své stálé expozici. Muzeum je od roku 1988 umístěno v historické budově zvané Steinpeißhaus a stalo se místem konání kulturních akcí. Také jeho nádvoří je dějištěm koncertů a čtení. Hartberg se mimo jiné honosí pečetí kvality „Città Slow“ – oceňující vysokou kvalitu života.

Autorka: Julia Einfalt