Impressum

Informacje na podstawie § 5 Ustawy o handlu elektronicznym/ujawnienie informacji zgodnie § 25 Ustawy medialnej


Przedmiot działalności

Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH- STG jest instytucją informacyjno-usługową dla klientów i zainteresowanego ogółu, służącą promocji i rozwojowi turystyki styryjskiej. Wycieczki po Austrii stanowią platformę marketingową Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH- STG prowadzoną wraz z Österreich Werbung, której celem jest popularyzacja ponadregionalnych tras rowerowych, regionów i firm działalności na potrzeby turystyki rowerowej we współpracy.

Organ nadzorczy: Rada Miasta Grazu
Numer w rejestrze handlowym: 40307a.
Sąd rejestrowy dla celów handlowych: Landesgericht für ZRS Graz
UID: ATU28810604

Członek Styryjskiej Izby Handlowej

Dyrektor zarządzający: Erich Neuhold
Partner: Stan Styria (100%)

Rada Nadzorcza:
Landesrätin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl (Generalversammlung)
HR Mag. Ingo List (AR-Vorsitzender)
NR KommR Karl Schmidhofer
Dir. Mag. Gerhard Widmann
KR Gerhard Wendl
KR Lieselotte Sailer
DI (FH) Anja Benesch
MMag. Jörg Smolniker
Veronika Jeitler-Trummer
Brigitte Riedl
Markus Leitner, MBA


Podstawowa koncepcja

Strona ta jest niezależnym medium informacyjno-prezentacyjnym do promocji opisanego wyżej obszaru działalności. Pomimo najwyższej staranności przy wyborze i prezentacji, za zawarte w nim błędy nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Za zawartość wszystkich linków prowadzących poza witrynę www.radtouren.at nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, a za zawarte w nich informacje odpowiada odnośny usługodawca.


Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

1. Treść oferty internetowej
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności autora odnoszące się do szkód materialnych lub o ideowych, spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem z prezentowanych informacji względnie przez wykorzystaniem błędnych i niepełnych informacji, są z gruntu wykluczone, o ile autorowi nie można udowodnić celowego ani rażącego niedbalstwa z jego własnej winy. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całości oferty oraz czasowego lub trwałego usunięcia oferty bez podania przyczyny.

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ( "linki"), znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność taka miałaby zastosowanie jedynie w przypadku, gdyby autor posiadał wiedzę o ich zawartościach oraz istniałyby techniczne i uzasadnione możliwości zapobieżenia użyciu nielegalnych treści. Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w czasie umieszczania linków nielegalne treści nie były w żaden sposób widoczne na powiązanych stronach. Na aktualny i przyszły kształt, treści lub autorstwo powiązanych/połączonych stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego niniejszym autor wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich stron, do których odnoszą się linki/stron powiązanych, które zostały zmienione po zamieszczeniu linka. Ustalenie to obowiązuje w odniesieniu do wszystkich linków i odsyłaczy zamieszczonych w ramach własnej strony internetowej, jak również do obcych wpisów w stworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe z wykorzystania lub niewykorzystania tego typu oferowanych informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie podmiot publikujący stronę, do której zostało się skierowanym, a nie ten, który za pośrednictwem linków jedynie nakierowuje na tego typu publikacje.

3. Prawo autorskie oraz prawo używania znaków zastrzeżonych
Autor dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich wykorzystywanych zdjęć, grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów we wszystkich publikacjach i wykorzystywać opracowane przez siebie własne grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub też korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ramach niniejszej strony internetowej i ewentualnie chronione prawami osób trzecich podlegają bez ograniczeń postanowieniom przepisów właściwego prawa o ochronie znaków towarowych oraz prawa własności ich prawnych właścicieli. Z samego faktu korzystania z danej nazwy nie należy wyciągać wniosków, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych i opublikowanych przez autora należą wyłącznie do autora strony. Powielanie lub używanie grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest, bez uprzedniej zgody firmy autora, zabronione.

4. Moc prawna ograniczenia odpowiedzialności.
Ograniczenie odpowiedzialności należy rozumieć jako część oferty internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę. O ile części lub poszczególne sformułowania nie odpowiadają całkowicie lub częściowo uregulowaniom prawnym, nie wpływa to na treść i ważność pozostałych części niniejszego dokumentu.

 

Trasa rowerowa a wycieczka rowerowa

Należy wyraźnie zauważyć, że terminy "ścieżka rowerowa" oraz "wycieczka rowerowa" odnoszą się do tras dostępnych dla rowerzystów wzdłuż określonej rzeki lub przez przez określony region. Wyraźnie należy jednak zaznaczyć, że z części tras korzystają również inni użytkownicy dróg, zarówno pojazdy silnikowe, jak i piesi. Ani wycieczki rowerowe w Austrii, ani wspomniani partnerzy, krajowe organizacje i stowarzyszenia turystyczne nie ponoszą odpowiedzialności za wymienione i zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej trasy, ich jakość, stan ani za ich dostępność.

Koncepcja, projektowanie stron internetowych i wdrożenie techniczne

Agencja internetowa WESEO
Tel.: +43 800 400 877
E-Mail: office@weseo.at
www.weseo.at