Lesk a sláva monarchie

Po stopách Habsburků

Trasa na Dunajské cyklostezce jižní břeh & severní břeh je zároveň cestou do habsburských časů. „Podívaná musí být!“ – zásada, které se držela arcikněžna Marie Terezie (1717–1780): Pravděpodobně, když projížděla ve svém pozlaceném kočáře centrem Vídně. Tomu zřejmě předcházel „dámský karusel“, který Marie Terezie uspořádala při příležitosti znovudobytí Prahy se svými dvorními dámami v zimní jezdecké škole. Při něm se tančila s koněm a vozem čtverylka a naklusalo se pak rovnou do žasnoucího města. Z té doby se zachoval už jen jeden jediný z původně osmi pozlacených kočárů: V „císařském Wagenburgu“ ve Vídni je v rámci výstavy „300 let Marie Terezie“ rovněž k vidění honosný „princův galakočár“, ve kterém císařská rodina vyjížděla při oficiálních příležitostech.

Dle tehdejších měřítek se Marie Terezie zcela vymykala, už jen proto, že milovala slavnosti a k ježdění používala pánské sedlo. Karel Habsburský, vnuk posledního rakouského císaře, Karel I., o Marii Terezii prohlásil: „Císařovna Marie Terezie byla fascinující osobnost, která byla schopna, harmonicky skloubit různé aspekty svého života a povinnosti: milující matka 16 dětí, prozíravá politička a významný vojenský stratég.“

Kulturním vrcholem habsburské a barokní fascinovaností Dunajem je bezpochyby Vídeň. Hofburg byl až do roku 1918 mocenským centrem říše. V císařských pokojích je dodnes cítit okouzlující svět monarchie. Kromě toho také „Sisi Museum“, v němž je odhalován mýtus a skutečnost slavné císařovny. V Císařské klenotnici, nejvýznamnější klenotnici na světě, je uložena císařská koruna Svaté říše římské, která je opravdovým skvostem. Navštívit můžete také Prunksaal Národní knihovny, patřící mezi nejkrásnější knihovny světa.

Dále k Císařské hrobce: Poslední odpočinek zde našlo 149 Habsburků, mezi nimi 12 císařů a 19 císařoven. Ani další sakrální stavbu nelze ve Vídni minout: Více než 136 metrů vysoká je jižní věž katedrály sv. Štěpána. Kdo zvládne 343 schodů, naskytne se mu nádherný výhled na Vídeň. Po stopách Habsburků se cyklisté podél Dunaje ponoří do v Evropě jedinečného světa plného zážitků, nádherné architektury, zajímavých naučných tras a kvetoucích barokních zahrad. Císařovna Marie Terezie by nechávala svůj kočár asi častěji zastavovat, kdyby byla Podunajská cyklostezka vybudována už za její vlády…

Autor: Dunaj Horní Rakousko / Dunaj Dolní Rakousko