Se strážcem na cestách

Se strážcem na cestách po Národním parku Neusiedler See – Seewinkel

Barbara Kofler, bioložka, ekoložka a průvodkyně / strážce v národním parku, vypráví krátkou, ale zajímavou historii, a také o tom, jaké zážitky a zvláštnosti čekají na návštěvníky Národního parku Neusiedler See – Seewinkel. Přímo z Neziderské cyklostezky můžeme objevovat naplno unikátní stepní národní park v Rakousku.

Rákosím vane jemný severozápadní vítr, zatímco si slunce razí svou cestu nad nekonečnou stepí směrem vzhůru. V rudé záři ustupují tma a stíny. V Národním parku Neusiedler See – Seewinkel začíná den. Zvířata a rostliny se probouzí a i my lidé jsme již na cestě, abychom si vychutnali tento ojedinělý zážitek. „Brzy z rána“ se nazývá jedna z mnoha exkurzí, které Národní park v tak brzkou ranní hodinu nabízí. I dnes jsem se skupinou zvědavců na cestách. Společně se učíme z přírody – jako nám to nabízí nespočet setkání a pozorování v Národním parku.

Osel bílý, maďarský stepní sob nebo kůň Převalského obývají tento jedinečný kus země Rakouska. Objevujeme speciální rostliny adaptované na půdu s vysokým obsahem soli, které bychom našli pouze u mořského pobřeží nebo ve slaných stepích. Objevujeme úkryty v ekosystému, které jsou různým způsobem obývány nejrůznějšími živočichy. Mne i další účastníky exkurze zajímá, když putujeme podél solných louží a pastvin, svědků dávné doby i současnosti, jakou roli při tom hraje člověk. „Podívejte! Čáp bílý hledající potravu“, zavolám. Bez extenzivně využívaných luk plných hmyzu, obojživelníků, plazů a savců by již své hnízdo v Illmitz nebo Apetlonu nikdy nezabydlel. Ještě, že zde máme Národní park.

Autorka: Barbara Kofler